Hier vind je interviews met onze start-ups, scale-ups, (technologie) partners en grownups.

VORM ontzorgt en vernieuwt: bouwen aan connected homes

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor innovatie volgens jou?

Sterk leiderschap gekoppeld aan creativiteit, dit leidt de juiste selectie van mensen om een idee tot innovatie te brengen. Vaak ook inbreng nodig uit onverwachte hoek zowel binnen als buiten het bedrijf. Beroemd verhaal (weet niet of het echt waar is) over een tandpasta producent die op zoek was naar omzet vergroting, tijdens de brainstorm hierover kwam de koffiejuffrouw binnen en die hoorde dit aan en zei: “waarom vergroten jullie het bekje van de tube niet?” Eureka dus.

Wat is de succesvolste innovatie van jouw bedrijf?

Onze innovatie zit als projectontwikkelaar en bouwer vooral in proces innovatie en het aanbrengen van bestaande technologie in woningen en gebouwen. Ook hebben wij het voor elkaar om beter woningen te verkopen aangezien we kopers ontzorgen op hypotheek gebied dmv persoonlijke service en lagere maandlasten. Ook zorgen wij inmiddels voor sociale innovatie door bijvoorbeeld met samenwerkingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via een bepaalde start-up aan werk te helpen.

Doel van het project is om objectieve data te verzamelen betreffende de status van het binnenklimaat en de bezetting op de verdiepingen 9 en 16 Noord. Ook willen we inzicht krijgen in hoe dit zich verhoudt tot de subjectieve beleving van medewerkers. Met de verzamelde data kunnen de klachten van medewerkers objectief getoetst worden en daarmee ook gerichter worden verminderd en zelfs opgelost. Met behulp van de objectieve data wordt ook inzicht verkregen in hoe het Gebouw Beheer Systeem (GBS) beter aangestuurd kan worden en beter kan reageren op de wensen van de medewerkers. Door daarnaast ook nog inzicht te geven in de bezetting van werkplekken en vergaderruimten kunnen deze beter benut worden.

Hoe heb je de klant betrokken bij deze innovatie?

De klant profiteert overal van: het huis is sneller klaar, meer kwaliteit, lagere maandlasten, energiezuiniger, meer keuze uit opties.

Welke lessen heb je het afgelopen jaar geleerd over innovatie?

In onze sector wordt zeer traditioneel gewerkt en gedacht. Het is dus zeer moeilijk om nieuwe dingen vlot en bestendig door te voeren.

Welke nieuwe technologie is voor jou ’t meest relevant?

Connected Homes gaat de komende tijd doorbreken met het koppelen van alle systemen in huis, zoals verlichting, verwarming, alarm, audio, video, toegangscontrole, etc.

Wat is jouw visie op samenwerking met start-ups?

Start-ups komen vaak met zeer verrassende ideeën. Het blijft lastig voor de meesten om op te schalen en een doorbraak te forceren in een bepaalde markt. Hier en daar helpen wij een aantal start-ups met geld en kennis om verder te komen. Ook straten we pilots op om te testen op kwaliteit, kosten, etc.

Daan: “Zoals de bekende econoom Schumpeter al zei: Innovatie vloeit voort uit nieuwe combinaties.”