Hier vind je alle blogs op gebied van vastgoed en onze inspiratiesessies

Peer Group sessie #0008: Vastgoedbeheer

Holland ConTech & PropTech organiseert vanaf dit jaar elke twee weken een Peer Group sessie, waar deze ontwikkelingen met een select gezelschap worden besproken. Na de succesvolle eerdere Peer Group sessies, vond op 21 februari de zesde sessie plaats. In deze sessie kwamen vastgoedbeheersystemen aan bod. Het gesprek kwam bij binnenkomst al goed op gang en na een kop koffie was het tijd om met de sessie te beginnen. Aan tafel zaten Jan van Haren van Bloxs software, Hans Dijkstra van HeyDay, Dirk Huibers van Octo, Wouter Truffino van Holland Contech & Proptech, Pepijn Dijkstra van Lokhorst, Rocheline Bromet van Cushman & Wakefield, Gijs Liu van Area of People en Bob Adriaans van BluBrick Real Tech.

Vastgoedbeheersystemen

Gijs Liu trapte af en vertelde over de startup Area of People, welke hij samen met zijn compagnon heeft opgericht. Area of People is een community service platform voor de vastgoedmarkt en richt zich vooral op de bewoners van woongebieden. Area of People biedt de bewoner middels een app een tool om niet alleen met buren te communiceren, maar ook met servicepartners om het gebied heen. Dit is waar steeds meer vastgoedontwikkelaars zich op richten en ook het onderscheidend vermogen ligt. Het gaat niet meer alleen om het ontwikkelen, maar ook om het samenbrengen van verschillende bloedgroepen. Community is nu dan ook het toverwoord als het gaat om vastgoedontwikkeling. Ook data is een woord wat veel terugkomt. Blox Software is ontstaan uit het feit dat er geen vaste sofware was om panden in één oogopslag commercieel en technisch te beheren. Daarnaast merkte de oprichter van Blox software op dat geen een van de al bestaande tools over een geïntegreerde administratie beschikte. Blox maakt alle processen geautomatiseerd, waardoor de gebruiker alles realtime en locatie afhankelijk kan zien.

De startup Octo is gefocust op het genereren van data vanuit sensoren. Hierdoor kan de inspectie van panden geautomatiseerd worden en worden onderhoudsvragen in kaart gebracht. De sensoren houden constant in de gaten welke activiteiten uitgevoerd moeten worden en schieten een melding in wanneer dit niet gedaan wordt. Dirk Huibers van Octo gebruikt een case bij een ministeriegebouw als voorbeeld. Sensoren houden daar in de gaten hoe glad het om het gebouw heen is. Als het vriest en de grond vochtig is, wordt er automatisch een melding gemaakt en kan er gelijk een strooiwagen uitrukken. Dit laat zien hoe belangrijk samenwerkingen zijn. In geval van Octo en HeyDay, kan Octo voor de data zorgen en HeyDay voor de uitvoerende mensen. Zo worden problemen al opgepakt voordat de gebruiker door heeft dat ze er zijn.

Vastgoedwereld

Het valt ook bij deze sessie op dat er binnen de vastgoedsector nog te weinig kennis gedeeld wordt. Het wiel moet steeds opnieuw uitgevonden worden en er ontstaat een vergankelijkheid van kennis. Alle informatie zit nu nog vooral in het hoofd bij mensen, terwijl data dit ook daadwerkelijk transparant en toetsbaar kan maken.

Deze data zorgt er tevens voor dat er ontzettend veel bespaard kan worden. Het grote succes van Octo is dat zij op een bierviltje kunnen uitrekenen hoeveel er door gebruik van sensoren bespaard kan worden. Het inspecteren van vastgoed hoeft bijvoorbeeld niet meer fysiek te gebeuren, maar kan middels sensoren en drones. Vastgoed wordt aan de start met zowel een inspecteur als de sensoren geïnspecteerd. Bij een hitrate van minimaal 99% is het niet nodig om fysieke controles te doen en hoeft dit maar een keer in de zoveel tijd. Het gaat dan meer om het eiken van de verschillende bevindingen dan dat er daadwerkelijk fysieke controles uitgevoerd worden. Zo hoeft een inspecteur maar een week ingezet te worden en wordt de rest door sensoren gedaan.

Wat kwam deze sessie naar voren?

De vastgoedsector wordt nog teveel als stoffig gezien en ook qua de integratie van technologische ontwikkelingen lopen veel bedrijven binnen de sector wat achter. Toch is er al een flinke verandering op te merken. Waar er vroeger vooral naar geld verdienen werd gekeken, staan nu steeds meer bedrijven open voor innovatie en samenwerkingen. Juist het open te staan voor deze verbindingen is ontzettend positief voor de vastgoedwereld.  Verwacht wordt dat dit de komende tijd nog verder zal veranderen. De vergrijzing en een tekort aan aanbestedingen zorgen ervoor dat er een urgentie komt om te veranderen. In de verwachting ligt dat er over drie jaar niet meer traditioneel beheert zal worden en er veel meer aansluitingen gevonden moeten worden. Hier is niet iedereen het mee eens. Veel corporaties hebben namelijk institutionele beleggers aan zich hangen en beschikken over meerdere takken. De kans dat ze snel omvallen is hierdoor erg klein. Er wordt tevens verwacht dat de grote spelers op de markt innovatieve startups zullen over kopen.

Al bij binnenkomst werd duidelijk dat deze peergroep veel waardevolle samenwerkingen zou opleveren. Het gesprek kwam gelijk op gang en er werden mooie verbindingen gelegd. Jan van Haren vond het een interessante sessie en merkt terecht op dat iedereen iets anders onder vastgoedbeheer verstaat. Dit maakt de discussie ontzettend levendig en zorgt dat iedereen met een ander perspectief naar het onderwerp kijkt.

Er wordt afgesloten met de volgende zin: “Hoe groot de vastgoedmarkt ook is, er is genoeg van de taart om te verdelen”.